Vad är Initiativ Utö?

Hållbarhet i praktiken

Det började med…

… en frustration över att det var mer gröt i näten än abborrar, att man fick börja leta efter lä från algblomningen istället för sjöbrisen och att snorklingen visade på ludna tångruskor och en havsbotten i många nyanser av brunt. Vi var fyra från som delade den frustrationen och ur detta faktum föddes Stiftelsen Initiativ Utö. Vi är stolta och tacksamma över att få dra vårt strå till stacken och bli en del av den kollektiva kraft som kan göra Östersjön till ett renare innanhav med friskare bottnar och ett levande djurliv. 

2015 öppnades Södra Fladens Våtmark och 2017 grundades Initiativ Utö. Sedan dess har vi anlagt ytterligare två våtmarker, startat ett forskningssamarbete med KTH, etablerat en odling som vi bevattnar med vatten från våtmarken och gödslar med sediment från Fladen. Vi räknar varje fisk som vandrar in och varje yngel som släpps ut. Vi har nu en modell, en Playbook, som är ett heltäckande koncept för hur man identifierar, projekterar, anlägger och driver små och stora våtmarker. Vår vision är att Initiativ Utö och vår modell ska sprida ringar på vattnet och användas för att skapa fler liknande initiativ i Sverige och runt Österjökusten.

Vi vill på olika sätt göra det möjligt för andra organisationer att samverka med oss under ledstjärnan HÅLLBARHET I PRAKTIKEN. Tillsammans kan vi arbeta för en Östersjö i balans.

Stort tack till alla er som är med oss på resan och som gör det möjligt.

Jag vill veta mer.

Lämna din email-adress så kontaktar vi dig.