Flytande våtmarker för upptag av fosfor från havet och odling

Alger växer tack vare tillgången på näringsämnen som kväve och fosfor. När algerna dör sjunker de till botten och bildar sedimentlager. Det syre som finns tillgängligt används för att bryta ner det organiska materialet. När syret tar slut frigörs fosfor och rör sig i den fria vattenmassan. I detta projekt är avsikten att fånga detta fosfor med hjälp av plantor och biokol placerade på en flotte. Vattnet pumpas upp i toppen av odlingen och får sakta rinna tillbaka till Östersjön. Näringsämnen stannar då kvar hos plantorna och biokolen. Vattenpumpen drivs med elektricitet från solceller. Läs mer om projektet och partners

https://networknature.eu/casestudy/26786