Kan tre våtmarker på Utö rädda Östersjön?

Vi har en lösning

Vi vill vända negativ miljöpåverkan genom att återställa marina miljöer och skapa cirkulära system för att förbättra förutsättningar för djur och människor och nyetablera åtgärder som är till gagn för miljö och motion. Ledstjärnan i allt vi gör är HÅLLBARHET I PRAKTIKEN. På Utö har vi nu tre våtmarker och med Utö som bas kan vi skapa en skalbar modell för att göra skillnad på riktigt. 
Våra intäkter öronmärks för skötsel av de initiativ vi genomför, tack vare privata donationer samt lokala, regionala, nationella och EU-stöd, på Utö/Ålö, i Stockholms skärgård och längs Östersjökusten.

Våtmarker och öppna vattenvägar

Vi vill anlägga fler våtmarker – som barnkammare för rovfisk, som reningssteg för näringsrikt vattnet från land och som resurs för cirkulära odlingar. 

Solceller och fossilfritt

Vi utnyttja sol- och vindkraft för att minimera våra klimatavtryck i de anläggningar vi driver. För syresättning av vatten, för att pumpa vatten till odlingarna och för att suga upp bottensediment som näring till odlingarna samt för laddning av batterier till vår övriga utrustning.

Mötesplats Utö

Vi har för närvarande tre våtmarker på Utö. Två mindre som är barnkammare för gäddor och aborrar och reningssteg för vatten och en större som är kopplad till en odlingsmark på 4000 kvm. De tre våtmarkerna är en inpirerande plats för forskning och utbildning samt för företag och större grupper som vill studera och praktisera hållbarhet i praktiken.

Jag vill veta mer.

Lämna din email-adress så kontaktar vi dig.