Vi börjar på Utö

Vad gör vi?

Vi är lokala eldsjälar som har grundat Insamlingsstiftelsen Initiativ Utö. Vi arbetar för att identifiera, projektera, finansiera, genomföra och driva miljö- och motionsinsatser på och runt Utö/Ålö. Vi vill förhindra negativ miljöpåverkan, återställa miljöer, förbättra förutsättningar för djur och människor samt nyetablera åtgärder som är till gagn för miljö och motion.

Våtmarker och öppna vattenvägar

Vi vill anlägga fler våtmarker – som barnkammare för rovfisk och som reningssteg för vattnet från land

Solceller och fossilfritt
Vi vill utnyttja solen på Utö för att värma och ladda i strävan mot en fossilfri ö.
Solceller och fossilfritt
Vi vill utnyttja solen på Utö för att värma och ladda i strävan mot en fossilfri ö.
Mötesplats Utö

Vi vill erbjuda Utö som plats för miljökonferenser och miljöutställningar samt en hub längst ut i havsbandet för miljöorganisationer.

Jag vill veta mer.

Lämna din email-adress så kontaktar vi dig.