Hållbarhet i praktiken

Vad gör vi?

Vi vill förhindra negativ miljöpåverkan, återställa miljöer, förbättra förutsättningar för djur och människor samt nyetablera åtgärder som är till gagn för miljö och motion. Ledstjärnan i allt vi gör är HÅLLBARHET I PRAKTIKEN. Med Utö som bas vill skapa en skalbar modell för fler initiativ så att Initiativ Utö kan göra skillnad på riktigt. 
Donationerna öronmärks för skötsel av de miljö- och motionsinitiativ vi genomför, tack vare lokala, regionala, nationella och EU-stöd, på Utö/Ålö, i Stockholms skärgård och längs Östersjökusten.

Våtmarker och öppna vattenvägar

Vi vill anlägga fler våtmarker – som barnkammare för rovfisk, som reningssteg för näringsrikt vattnet från land och som resurs för cirkulära odlingar. 

Solceller och fossilfritt

Vi utnyttja sol- och vindkraft för att minimera våra klimatavtryck i de anläggningar vi driver. För syresättning av vatten, för att pumpa vatten till odlingarna och för att suga upp bottensediment som näring till odlingarna samt för laddning av batterier till vår övriga utrustning.

Mötesplats Utö

Vi vill erbjuda Utö som plats för företag och större grupper som vill studera och praktisera hållbarhet i praktiken. 

Jag vill veta mer.

Lämna din email-adress så kontaktar vi dig.