Initiativ Utö

Är Östersjön värd att rädda?

Det som började med tre våtmarker på en ö i ytterskärgården har utvecklats till en fullskalig testbädd för en levande Östersjö. Välkommen att ta del av vår värld. Följ oss gärna i våra digitala kanaler. Och tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.

Östersjön har tappat balansen. Varför då?

Mer än hundra år av effektivt lant- och skogsbruk, industriellt fiske och störningar i det marina habitatet har satt sina spår. 

Gäddorna som lekte i vikar och vass, abborrarna under bryggan i stora stim, en levande värld under ytan har blivit som bleka foton i ett gammalt fotalbum. Minnen från en tid för länge sedan.

Är det så här vi vill ha det?

Östersjöns bottnar har blivit som en stor kompost som effektivt förbrukar det syre som finns i vattnet. Den fosfor som finns bundet i sedimenten släpper och Östersjön börjar gödsla sig själv. Internbelastning kallas det. Det är därför vi får algblomning varje sommar.

Fisket, eller snarare det industriella överfisket, har tvingat sälen djupt in i våra skärgårdar i jakt på föda, helst romstinna gäddhonor. Spigg och annan vitfisk har tagit över, bottnarna har blivit alltmer ludna eftersom bestånden av växtätare och djurplankton är hotade.

Eller ska vi försöka göra något åt situationen?

Våtmarker är själva motorn i en cirkulär process som bidrar till att återställa balansen i havet. Våtmarken saktar ned utflödet av näringsämnen, ger rovfisken en fredad plats att leka och leva samt ger organiskt material för att odla livsmedel.

Vad vi gör

Vattnet

Det inkommande vattnet från skogar och fält innehåller vanligen höga mängder fosfor och kväve. Om inget stoppar farten på vattnet rinner det rätt ut i Östersjön med sina näringsämnen och bygger lager på lager av sediment men ett högt näringsinnehåll. Våtmarken stannar upp vattnet så att det kan släppa huvuddelen av sin näring innan det når havet.

Fisken

Det söta och lite varmare vattnet erbjuder en skyddad lek och växtplats för rovfisk såsom gädda och abborre. Under våren, i april, vandrar rovfisken in i våtmarken och när leken är över i början av juni och ynglen är cirka 10 cm långa kan de släppas ut i havet. Rovfisken är viktig för ett fiskliv i balans.

Växtmaterialet

I våtmarken växer det så det knakar. När fiskleken är över töms våtmarken på vatten och växtligheten tar över. Augusti till oktober är perioden då man klipper och tar undan växtmaterialet som flisas och komposteras i den närliggande odlingen.

Stöd vårt arbete med att rädda Östersjön

Vi vill hjälpa till att återställa balansen i Östersjön. Det gör vi genom att:

Anlägga fler våtmarker och öppna vattenvägar.
Utveckla Utö som testbädd för marin forskning och utveckling.
Erbjuda elever från grundskola och universitet tillgång till testbädden
Arbeta för att vår IU-modell får spridning så att mångfalt fler Östersjöinitiativ sjösätts.