Vad vi gör

Östersjön vill hitta balansen igen

Vad har Utö med det att göra?

Nature-based Solutions är ett begrepp som beskriver att vi människor som är orsaken till problemen också måste skapa metoder och modeller för att hjälpa naturen att komma på rätt spår igen.

Hållbarhet i praktiken

Initiativ Utö bildades för att hjälpa Östersjön att hitta balansen igen. På Utö driver vi sedan 2015 fyra våtmarker, var och en med sin unika karaktär. Vi erbjuder också Utös marina miljö för forskning och utveckling av nya produkter och tjänster. Till exempel bedriver KTH forskning på Utö om vattenrening, om hur man kan utvinna fosfor ur vatten och bottensediment, om hur sensorer kan skicka data i realtid. Nya metoder för att rena havet och odla i det.

Tillsammans med KTH har vi tagit fram en modell för hur man går tillväga för att återställa en Östersjö i balans. Varje steg, från att identifiera till att driva ett initiativ, har ett tydligt beslutsträd och är ett redskap för att optimera resultaten och för att skala upp effekten av insatserna för en levande Östersjö.

Fyra våtmarker kan bli fyra tusen. Eller fler.

Allt under vårt motto – Hållbarhet i praktiken.