Utö Living Lab

Utö Living Lab

Med ökad insikt, erfarenhet och kunskap stärker vi vår delaktighet i forsknings- och näringslivsdrivna utvecklingsprojekt. På Utö, där vi startade verksamheten, har vi under 10 år konstruerat tre våtmarker, återställt bottenmiljöer, samlat in data om fisk och näringsämnen, guidat skolklasser, konferensgrupper och intresserade.

Platser i diken och vid våtmarkerna för provtagningar har märkts ut, pontoner för flytande våtmarkskonstruktion har konstruerats, fiskräkningsutrustning har installerats, Vi erbjuder tillgång till detta och för att ytterligare stärka testbädd Utö söker vi finansiella medel för att bygga ett laboratorium.

De projekt vi genomför i Utö Living Lab idag beskrivs under rubriken Forskning. Men helt kort är det i de pågående projekten fokus på fossilfri energi, fångst av fosfor i vattnet och i sedimenten med hjälp av mikroorganismer.