Södra Fladens våtmark
Av de tre våtmarkerna som Initiativ Utö har konstruerat är den äldst och störst. Färdigställdes i mars 2015. I april samma år kom fåglarna och vi lyfte in de första gäddorna och abborrarna. Samma sak 2016 och 2017 hade naturens processer tagit över och fisken vandrade upp på egen hand. Årliga uppvandringen av romstinna gäddhonor innebär att våtmarken tar emot 2-3 miljoner rom.

Genom den årliga skötseln av våtmarken lär vi oss kontinuerligt metoder för att effektivisera arbetet. Samtidigt har vi insett att våra kunskapsluckor om är näringsupptag, plantor, mikroorganismer och plankton är begränsade. 2018 inleddes ett berikande samarbete med KTH som stegvis har gett oss och kontinuerligt ger oss kunskaper och insikter som utvecklar vårt arbete.

Gruvbyns våtmark
5000 m2 våtmark som i huvudsak är en ”gäddfabrik”. I april 2022 lyftes de första gäddorna in i våtmarken. I april 2023 sätter vi in ytterligare gäddor för lek. 2024 räknar vi med att de gäddor som är födda i våtmarken återvänder för sin första lek.
Gruvbyns våtmark är enkel att besöka. En entré från Krokavägen leder fram till en plattform med utiskt över våtmarken och med information om Östersjöns tillstånd, rovfiskens betydelse och vad vi kan göra för att förbättra tillståndet.

Byvikens våtmark
15.000 m2 våtmark norr om Byviken. I april 2022 lyftes de första gäddorna in i våtmarken. 3 honor och 5 hanar. Vi placerade en yngelfälla utanför den konstruerade slussen som vi öppnade för vattenutflöde första veckan i juli. På ett dygn simmade 50 gäddyngel ut i Byviken. De var 9-10 cm och i gott skick. Vi ser fram emot ett kraftigt ökat gäddbestånd i Byviken med förhoppningen att det sker en migrering av gäddor till Ryssundet och Källviken. För att migreringen ska lyckas krävs muddring av Källviksleden. Läs om det projektet.