Lärande

En medveten och hållbar framtid

Forskning och utvecklingsarbete är ett kontinuerligt lärande. Initiativ Utö samarbetar med skolor och utbildningsinstitut för att sprida kunskap om den marina miljön och vikten av våtmarker.

Vi erbjuder unika platser för forskning och utbildning, där eleverna kan få hands-on erfarenheter och en djupare förståelse för den naturliga världen runt omkring oss. Genom våra samarbeten och utbildningar strävar vi efter att skapa en mer medveten och hållbar framtid.