Studien visar att stora ansamlingar av växtplankton, närmare bestämt cyanobakterier, vid vattenytan brukar kallas för algblomning och försämrar kvaliteten på Östersjöns vatten kraftigt på sommaren. Men en ny studie från Stockholms universitet visar att dessa cyanobakterier är huvudföda för de djurplankton som i sin tur har en nyckelroll för ett stort fiskbestånd.

Men Östersjöns hälsa bygger till stor del på att det finns tillräckligt mycket fisk i havet och att näringskedjorna är i balanserade. Som läget är nu, med för lite rovfisk i förhållande till mängden betesfisk/vitfisk så är balansen satt ur spel. Det finns alldeles för lite rovfisk i förhållande till betesfisk. Sälen svälter och tar sig allt längre in i skärgårdarna i jakten på föda och skarvens utveckling påverkar också fisklivet på ett negativt sätt. Utfiskning av torsk på 1990-talet och den industriella trålningen av strömming är ett effektivt sätt att hindra Östersjöns förmåga att läka sig själv. Betesfisken/vitfisken (storspigg, mört, brax och sutare) lever på djurplankton och fiskyngel och påverkar därmed Östersjöns hälsa på ett negativt sätt. 

Forskare på SU har med hjälp av ny DNA-teknik kunnat undersöka maginnehållet hos mikroskopiska djurplankton och upptäckt att upp till 70 procent av deras föda består av cyanobakterier. 

Ökningen av cyanobakterier på grund av övergödning och global uppvärmning anses ofta vara en bidragande orsak till att beståndet av fisk minskar i Östersjön. Men hur cyanobakterierna bidrar till näringsväven, alltså alla Östersjöns sammanlänkade näringskedjor, har varit svårt att mäta. En ny studie som tar hjälp av genetiska markörer visar att cyanobakterier utgör upp till 70 procent av djurplanktonens föda och att de är viktiga för fiskbeståndet i Östersjön. I artikeln redovisas att cyanobakterierna som finns i växtplankton inte är helt av ondo.

Ett fiskliv i balans och en Östersjö som mår bra bygger att vi tar tag i övergödningen och stoppar utfiskningen. Om rovfisken har övertaget mot betesfisken så får djurplankton och växtätare vara i fred för att hålla bottnarna rena.