Nature-based solutions

Dagens inlägg handlar om ett begrepp som kommer bli allt vanligare – Nature-based Solutions.

Naturbaserade lösningar (NbS) definieras av EU-kommissionen IUCN https://www.iucn.org/ som åtgärder för att skydda, hållbart hantera och återställa naturliga eller modifierade ekosystem, som hanterar samhälleliga utmaningar (t.ex. klimatförändringar, livsmedels- och vattensäkerhet eller naturkatastrofer) effektivt och adaptivt, samtidigt som det ger människor fördelar med välbefinnande och biologisk mångfald.

Och det är just vad Initiativ Utö arbetar för. Att genom praktiskt hållbarhetsarbete arbeta efter en modell för hur man långsiktigt kan återställa balansen i Östersjön. Vårt arbete kan delas in i tre kapitel;

  1. Stoppa överflödet av näringsämnen som rinner ut i havet från land. Ta även hand om överflödet av fria näringsämnen som finns i havet genom “Flytande Våtmarker”. Läs mer om projektet “Floating Wetlands” som vi driver tillsammans med KTH och Alchemia Nova här https://networknature.eu/pilot-project-floating-wetland-system-utö
  2. Erbjud en skyddad zon för rovfisken (främst gädda och abborre) så att balansen mellan rovfisk, vitfisk och djurplankton återställs.
  3. Använd och återför biologiskt material (vass, sly, näringsrikt bottenmaterial/sediment) till odlingar på land för livsmedelsproduktion och för biologisk mångfald. Undersök hur fosfor kan utvinnas ur bottensediment. Läs mer om projektet som vi driver tillsammans med KTH här https://www.kth.se/water/about/events/engineering-strategy-for-a-sustainable-baltic-sea-1.1185218

Nature-based Solutions (NbS) är också temat för årets Baltic Sea Water Talks, konferensen som vi håller tillsammans med KTH den 11 november. Är du intresserad av ta del av BSWT digitalt att eller kanske delta på plats? Hör gärna av dig till

Antalet deltagarplatser är begränsade men vi skickar gärna en länk till live-sändningen.

Stort tack på förhand. Vi hörs snart igen!

Robert