Aktuellt i september 2023

Hösten står på tröskeln, och det är dags för en omfattande uppdatering från Initiativ Utö. Vi inleder med de senaste nyheterna. Den 20 september mottog vi ett glädjande besked från Länsstyrelsen i Stockholm som gav sitt välsignande för vattenverksamheten i den nya våtmarken som planeras på Ängsholmen, den pittoreska grannön till Utö. Det är en framgång att fira och definitivt ett steg i rätt riktning. Den kommande våtmarken kommer att främja gäddans och abborrens reproduktion i Kyrkviken på Utö, något som i förlängningen kommer att förbättra vattenkvaliteten och det marina ekosystemet runt Utö och i Östersjön.

För närvarande pågår restaureringen av Källviksleden, den vattenväg som skiljer Utö och Ålö från Byviken i norr till Källviken och Östersjön i söder. Maxtech har placerat sin 60 tons grävmaskin på plats för att bredda kanalen och förbättra vattenflödet, syresättningen samt skapa en fri passage för rovfisk att migrera från våtmarkerna på Utö och Ålö. Denna förbättring möjliggör även en bekvämare upplevelse för kajakpaddlare. Det återställda Källviksleden beräknas vara klar inom några veckor.

Våtmarkerna på Utö har blivit en uppskattad destination för både små och stora grupper. Här är några exempel:

I slutet av augusti, mellan den 27:e och 31:a, arrangerade Rotary en ledarskapsutbildning, RYLA Baltic Sea 2023, där Initiativ Utö var en av medarrangörerna tillsammans med Expedition Rädda Östersjön och Östersjöcentrum/SU. Den 30:e augusti ankrade briggen Tre Kronor upp utanför Utö, och under en heldag utbildade vi 25 unga deltagare från länderna runt Östersjön i hur man återställer balansen i havet och vilket ledarskap som krävs för att uppnå detta. Resultatet av dagen blev tre YouTube-filmer, som ni kan se här

https://www.youtube.com/@RotaryD2370/videos

En vecka senare hade Husqvarna ett heldagsbesök på Utö. Hela företagets huvudkontor, bestående av 110 personer, var inbjudna att testa Husqvarnas kompletta utbud av batteridrivna skogs- och trädgårdsprodukter. Vädret var på vår sida, och vi fick en fantastisk dag med tester av röjsågar och trimmers, motorsågar, flismaskiner, robotgräsklipparen Automover samt bevattningssystem från Gardena.

Mellan den 14:e och 15:e september kom årets naturklasser från Fredrika Bremergymnasiet för en tvådagars utbildning om Östersjön, inklusive provtagning och praktiskt arbete.

Och det fortsätter i samma anda. Utö och vår verksamhet på ön lockar allt fler, vilket harmonierar med vår vision om att utveckla vår verksamhet till ett Utö Living Lab. Detta blir en testbädd och en plats för forskning och utbildning, där vår modell kan ta flyg och göra en betydande insats för hela Östersjön.

Slutligen vill vi tacka er alla för ert stöd. Initiativ Utö grundades år 2018, och genom att bilda en insamlingsstiftelse har vi möjlighet att samla in medel som säkerställer långsiktig hållbarhet för våra marina projekt och initiativ. Vi tar tacksamt emot donationer, oavsett storlek, för att kunna vidareutveckla vårt arbete. Ett särskilt tack riktas till stiftelsen Nordlander Zeidler Family Foundation, som har varit med oss från början och möjliggjort starten av Initiativ Utö.

Tillsammans med KTH har vi under sommaren 2023 haft en flotte liggande i inre delen av Södra Fladen. Vi kallar det en flytande våtmark då den funktionsmässigt agerar som en landbaserad våtmark. Tack vare finansiering från Stiftelsen Peters Udde, Nordiska Ministerrådet och Initiativ Utö kunde forskningsprojektet genomföras. Avsikten med projektet var att undersöka möjligheten att ta upp fosfor ur havet. På flotten fanns 30 olika plantor, biokol, solpaneler och kontrollsystem och under flotten en pump. Projektet avslutades i september och resultaten sammanställs. Vi såg att algblomning var aktivt i mitten av juni och ser i diagrammen att vid den tidpunkten var det mycket fosfor i havet. Reningseffekten, efter att vattnet pumpats upp och när vattnet rann genom plantor och biokol, var mycket hög. Vi återkommer med en slutrapport men samtidigt fortsätter mätningarna och KTH genomför analyserna. 

Företaget Nordluft kontaktade oss för att undersöka om de kunde få tillgång till den vass och annat organiskt material som vi klipper och tar ut från våtmarkerna. Företaget har flera drönare som används för att gödsla skog och vass är en bra gödselkomponent. Samtalet tog dock en annan väg och nu har vi inlett ett arbete att tillsammans utveckla ett verktyg, som kopplas till drönare, för att klippa och dra ut vass från ovan. Mer om detta i nästa nyhetsbrev. 

Stockholms Universitet (SU) har har gjort en studie som visar att algblomning spelar en nyckelroll för Östersjöns fiskbestånd

Studien visar att stora ansamlingar av växtplankton, närmare bestämt cyanobakterier, vid vattenytan brukar kallas för algblomning och försämrar kvaliteten på Östersjöns vatten kraftigt på sommaren. Men en ny studie från Stockholms universitet visar att dessa cyanobakterier är huvudföda för de djurplankton som i sin tur har en nyckelroll för ett stort fiskbestånd.

Men Östersjöns hälsa bygger till stor del på att det finns tillräckligt mycket fisk i havet och att näringskedjorna är i balanserade. Som läget är nu, med för lite rovfisk i förhållande till mängden betesfisk/vitfisk så är balansen satt ur spel. Det finns alldeles för lite rovfisk i förhållande till betesfisk. Sälen svälter och tar sig allt längre in i skärgårdarna i jakten på föda och skarvens utveckling påverkar också fisklivet på ett negativt sätt. Utfiskning av torsk på 1990-talet och den industriella trålningen av strömming är ett effektivt sätt att hindra Östersjöns förmåga att läka sig själv. Betesfisken/vitfisken (storspigg, mört, brax och sutare) lever på djurplankton och fiskyngel och påverkar därmed Östersjöns hälsa på ett negativt sätt. 

Forskare på SU har med hjälp av ny DNA-teknik kunnat undersöka maginnehållet hos mikroskopiska djurplankton och upptäckt att upp till 70 procent av deras föda består av cyanobakterier. 

Ökningen av cyanobakterier på grund av övergödning och global uppvärmning anses ofta vara en bidragande orsak till att beståndet av fisk minskar i Östersjön. Men hur cyanobakterierna bidrar till näringsväven, alltså alla Östersjöns sammanlänkade näringskedjor, har varit svårt att mäta. En ny studie som tar hjälp av genetiska markörer visar att cyanobakterier utgör upp till 70 procent av djurplanktonens föda och att de är viktiga för fiskbeståndet i Östersjön. I artikeln redovisas att cyanobakterierna som finns i växtplankton inte är helt av ondo.

Ett fiskliv i balans och en Östersjö som mår bra bygger att vi tar tag i övergödningen och stoppar utfiskningen. Om rovfisken har övertaget mot betesfisken så får djurplankton och växtätare vara i fred för att hålla bottnarna rena.

Gäddvandring och paddor, en flytande våtmark och en drönare

Hej på er! Här kommer lite nyheter från Initiativ Utö och ön längst ut i havsbandet. 

Gäddvandringen

Den 12 maj avslutade vi räkning av uppvandrande gädda till våtmark Södra Fladen. Glädjande var att det vandrade upp 134 gäddor. Förra året var det 61. Vi sammanställer nu längd och kön för att återkomma med vilka generationer som dominerar och potentialen för hur många yngel som kan växa upp

Det är inte bara gäddor och abborrar som söker sig till våtmarken. Vi har även räknat in 120 paddor som vandrat upp i våtmark Södra Fladen och skapade 1000-tals paddyngel ser nu dagens ljus.

Full fart på tillväxten med andra ord. 

Den flytande våtmarken

Som vi berättat om tidigare har vi ett nytt spännande projekt på gång tillsammans med KTH. Den flytande våtmarken. Syftet är att fånga upp den fosfor som flyter fritt i Östersjön och på så sätt minska internbelastningen, det vill säg att Östersjön gödslar sig själv. Den flytande våtmarken i Södra Fladen är en testplattform, finansierad av oss (IIU), Stiftelsen Peters Udde och Nordiska Ministerrådet. Om testet går enligt plan har vi lyckats ta fram en skalbar modell och produkt som verkligen kan göra skillnad för Östersjöns välmående.

Flotten med all installation ligger nu på plats i södra Fladen.

Ny teknik för underhåll av våtmarker med näringsåtervinning

Som ni vet så spelar våtmarker en enormt viktig och mångsidig roll i arbetet med miljövård. En viktig funktion är att de utgör fällor för näringsämnen som annars hade runnit ut i vattendrag och bidragit till övergödning. För att behålla och förbättra denna funktion, och för att undvika att våtmarkerna växer igen, krävs underhåll i form av vassklippning med bortforsling. Detta är en stor utmaning som kräver mycket arbete. Idag saknas attraktiva metoder för detta. 

Tillsammans med Nordluft AB har Initiativ Utö sökt och erhållit bidrag från Energimyndigheten för att genomföra en förstudie baserad på drönarteknik för att klippa och forsla bort vass och annat material från våtmarkerna med betydande återvinning av de biologiska näringsämnen som våtmarkerna fångar upp. Detta projekt är mycket spännande och skulle kunna innebära ett stort steg framåt för oss avseende skötsel av våtmarker. 

Vårkänslor – nyhetsbrev #1 2023

Hej alla. 

Alla ni som läst om Nalle Puh känner säker igen den här replikväxlingen:

“Good morning, Eeyore,” said Pooh.

”Good morning, Pooh Bear,” said Eeyore gloomily. ”If it is a good morning, which I doubt,” said he.

Ja, det saknas verkligen inte diskussionsämnen som kan dämpa humöret en grå morgon i slutet av mars. Världspolitik, världsekonomi, fiskepolitik. Ibland vill man bara somna om. Eller göra som Robin Williams i Mork och Mindy – knäppa med fingrarna och så blir det en ny och bättre dag. Men det är kanske just nu och därför som Initiativ Utö behövs. För att visa hur man med många lokala och småskaliga lösningar gör en förändring i ett större system. Till exempel att tre våtmarker på Utö med allt vad det innebär av skötsel, forskning och utveckling kan bli en modell för hur ett helt innanhav kan återfå balansen. 

Gäddorna står snart i kö för att vandra in i våtmarkerna och de bryr sig inte så mycket om inflation och despoter österut. Här kommer ett välpackat inlägg om det som ligger på bordet just nu. Trevlig läsning.

Nya hemsidan 

Att kommunicera det vi gör och skapa möjloghet för er att följa projektens och stiftelsens utveckling är en av hörnstenarna i vårt arbete. Därför tog vi oss råd att investera i en ny hemsida. Vi vill att den nya hemsidan ska vara mer intuitiv och lättnavigerad. Vi vill att den ska lyfta fram allt spännande vi gör och på ett bättre sätt ge plats för de samarbetspartners och donatorer som gör detta möjligt. Ta en tur och titta runt. Läs om våra forskningsprojekt tillsammans med KTH och annat nytt. Jag tar mer än gärna emot era synpunkter på förbättringar och tilläg. initiativuto.se är en levande plats precis som omvärlden vi arbetar i. 

IIU på Allt för sjön 

I söndags stängdes portarna för årets båtmässa i Stockholm, Allt för sjön. Senast vi var med stängde mässan efter tre dagar. Vi fick en pandemi om ni minns. I år fick vi möjlighet att finnas med på tre platser; 1) Tillsammans med Expedition Östersjön där vi var med på scenen och i deras monter 2) Tillsammans med Rotary som så vänligt hjälper till att sprida vårt budskap 3) Vårt eget budskap på en långvägg tillsammans med fyra andra organisationer som arbetar för Östersjön.

Min känsla efter mässan är att miljöorganisationer har det svårt att konkurrera om uppmärksamheten när de står bredvid en Candela C8 och en Porsche 911 GT3 RS. I våra montrar erbjuds inget att känna och klämma på eller äta och dricka. Till kommande år kanske mässan borde satsa på temadagar och lägga krut på att marknadsföra dessa istället för att blanda allt till alla. Vad tycker ni? Hur ska vi ta plats?

Kalendarium 2023 

Snart börjar fiskvandringen upp i våtmarkerna, i synnerhet till Fladens Våtmark som etablerades för 8 år sedan. Håll utkik i på våra sociala medier – Instagram och Facebook för aktuella uppdateringar. Är det någon som kan låna ut en undervattenskamera kanske vi kan livestreama eventet. Hör av er till mig eller Thomas Hjelm. 

I mitten av april kommer vi lyfta in gäddor, honor och hannar, i de senast anlagda våtmarkerna – Byvikens Våtmark och Gruvbyns Våtmark. Vi vet av erfarenhet att gäddorna behöver hjälp på traven i två år för att etablera sig på en ny plats. Efter tredje året brukar de vilja vandra tillbaka till sin uppväxtplats för att leka. Mycket annat händer också, vi berättar vartefter. Redan nu kan ni sätta ett kryss i kalendern den 30-31 augusti. Då anländer Briggen Tre Kronor till Utö för att ankra upp i gästhamnen. Vi är värdar för ett av stoppen på en ledarskapssegling för ungdomar som genomförs av Rotary. Tillsammans med Stockholms Universitet och Askölaboratoriet skall vi ansvara för fyra dagars ledarskapsutbildning med fokus på Östersjön. 

Vart är vi på väg?

Med alla de samarbeten vi redan har och med några som väntar runt hörnet vill vi etablera Utö som en fullskalig testbädd och utbildningsplats. Vi vill använda begreppet Living Lab som en beskrivning av Utö och att allt det som vi står bakom skall bli en verktygslåda för skalbar kustförvaltning som bidrar till en hållbar utveckling och modell för utbildning.

11-kaffe i värdshusparken i sommar

Någon gång i juli kommer vi att bjuda in alla er till kaffe och kaka i Värdshusparken för att få träffas och berätta vad som är på gång i vår stiftelse. Ett bra tillfälle att lära känna oss mer och kanske inspireras till att engagera sig lite mer?

Varje krona är viktig

Vill ni stötta vårt arbete och vår utveckling? Varje krona är viktig för vårt långsiktiga arbete.

Vårt Bg-nummer är 5295-7461

Vårt Swishnummer är 123 117 8250

Mejla gärna till om du vill veta mer. 

Bästa hälsningar, Robert Cederlund

En femåring på egna ben

Fem år har passerat sedan vi fick registreringsbeviset på att Insamlingsstiftelsen Initiativ Utö fanns på riktigt. Vi var några Utöbor som ville dra vårt strå till stacken att hjälpa Östersjön att återfå balansen och skapa nytt liv till de marina miljöerna runt våra öar.

Var är vi nu?

Fem år senare så har vi kommit en bra bit. Vi har nu anlagt och driver tre våtmarker på Utö. Under detta år kommer vi att återställa den viktiga vattenvägen mellan Källviken och Byviken. En återställning av Källviksleden kommer att ge goda resultat beträffande vattengenomströmning, fiskvandring, yngelproduktion.

Vi har sedan tre år även ett nära samarbete med KTH som använder våtmarkerna på Utö som forskningsplats för att utveckla vattenreningsmetoder, för utvinning av fosfor ur bottensediment och ur havsvatten. Energy Machine testar ett nytt koncept för vertikal vindkraft i Södra Fladen.

Vart är vi på väg?

Under våren kommer naturklasserna från Fredrika Bremergymnasiet ut till ön igen för att slutföra projektet som startades upp i September-22.

Baltic Sea Water Talks (BSWT) är nu ett etablerat koncept när det handlar om att dela insikter och kunskap om forskning och nya affärsmodeller för en friskare Östersjö. BSWT kommer att anordnas på Utö, i vårt testbädd samt på fastlandet för en större publik.

Vi kommer också att expandera våra insatser till fler platser i Stockholms skärgård och längs Östersjökusten med Initiativ Utö-modell som bas.

I projekten som vi samarbetar med KTH i samlas data vid analyser av vatten som rinner in och ut från våtmarkerna. Våtmarkernas förmåga att binda olika ämnen till olika plantor är känd och uppenbar men vi avser att tillsammans utveckla metoder och anpassade plantor till att fånga det vatteninnehåll som flödar till respektive våtmark. För att kontinuerligt mäta innehåll och reningseffekt kommer digitala sensorer att installeras.

Som vi tidigare berättat kommer en flytande våtmark att placeras i Södra Fladen, strax utanför våtmarken. Vi tackar Stiftelsen Peters Udde för ert finansiella bidrag. Installationen sker i mars/april och på flotten placeras plantor och biokol. Havsvatten pumpas upp till växterna och pumpningen drivs av solceller. Havsvattnet flödar genom plantorna där mikroorganismer tar upp t ex fosfor och därefter rinner det renade vattnet tillbaka till Östersjön.

Tillsammans med KTH och andra aktörer är vi på god väg att lansera Utö som en marin testbädd för utveckling och tester av processer, produkter och tjänster som skall fungera i marina och havsnära miljöer.

Initiativ Utö är även med som deltagare i “NetworkNature” ett initiativ för Nature-based Solutions med syfte skapa möjligheter för ett utvecklat lokalt, regionalt och internationellt samarbete för att maximera effekten och spridningen av naturbaserade lösningar. Projektet finansieras av EU-kommissionen under programmet Horizon 2020. Initiativ Utös våtmark vid Södra Fladen är ett av projekten som lyfts fram.

Vårt motto är HÅLLBARHET I PRAKTIKEN

Vi vill hjälpa till att återställa balansen i Östersjön. Det gör vi genom att

Anlägga fler våtmarker och öppna vattenvägar
Utveckla Utö som testbädd för marin forskning och utveckling
Arbeta för att vår IU-modell får spridning så att mångfalt fler Östersjöinitiativ sjösätts


Så här kan du stötta oss och Östersjön

Varje krona är viktig för oss. Blev det 30 kronor på lotten eller vill du ge en födelsedagspresent som gör skillnad? Kanske vill ditt företag vara med och bidra. Kontakta oss gärna.

Vårt Bg-nummer är 5295-7461

Vårt Swishnummer är 123 117 8250

Mejla gärna ditt namn och adress till med så skickar vi flaskan till dig.

Är det något som du undrar över eller något som du vill diskutera, tveka inte att höra av dig.

Bästa hälsningar, Robert Cederlund

Baltic Sea Water Talks 2022

Det förra inlägget handlade om begreppet Nature-based Solutions. Det var också temat för årets BSWT. I mina inledande ord sa jag så här: ”The theme of this conferense is Nature-Based Solutions for the Baltic Sea. Let me read three examples of actions taking place right now.

 1. The European Commission’s is focusing on NbS and states that these solutions are ”inspired and supported by nature, which are cost-effective, simultaneously provide environmental, social and economic benefits and help build resilience. Such solutions bring more, and more diverse, nature and natural features and processes into cities, landscapes, and seascapes, through locally adapted, resource-efficient and systemic interventions”

2. And as we speek, United Nations big climate meeting COP27 is taking place in Egypt, Sharm el-Sheik. Nature-based Solutions is one of the key topics.  A quote from the program: The UN Climate Change Conference provides a unique opportunity to reinforce the deep interlinkages between the climate change and biodiversity loss crises and the critical role that Nature-based Solutions can play in addressing both.

3. The IFRC, Red Cross and Red Crescent federation, is helping communities worldwide take steps to sustainably manage their natural environment to protect themselves from disaster risks. Quote: Our aim is for 100 National Societies to be putting in place nature-based solutions within their communities by 2025. Actions that protect, sustainably manage or restore an ecosystem in order to address societal challenges—such as disaster risk, climate change, food security, water security or human health.”

 På årets BSWT diskuterade bland annat:  

  • Är fler våtmarker nyckeln till vattenrening och cirkulär produktion?
  • Är Östersjön nästa fosforgruva?
  • Vilka nya teknologier väntar runt hörnet?
  • Vad krävs för att filantroper och näringsliv skall stötta. Kan forskning leda till nya affärsmodeller?

 Det blev koncentrerad och lyckad förmiddag. Ett flertal gäster uttryckte att de ville veta mer om ämnet och hur de kan stödja Initiativ Utö och KTH´s forsning. Om du vill kika på presentationer och panelsamtal så kommer de att finnas tillgängliga på Scandinavian Minds mediaplattform https://baltic-sea-water-talks.coeo.events/live

Vill du ge oss ditt stöd?

Insamlingsstiftelsen Initiativ Utö finns för att kunna driva de miljöinitiativ vi har skapat. Intäkterna gör att vi kan garantera långsiktig skötsel och utveckling i många år framåt. Och vår målsättning är att skapa mångfalt fler miljöinitiativ för Östersjöns bästa. Därför ber vi nu om din hjälp och ditt bidrag. Varje krona är viktig men självklart blir vi lite extra glada för större gåvor. Tack vare BEWTR, en av våra företagspartners, har vi tagit fram en vattenflaska som är perfekt att ha med på utflykten eller vandringen. Om du bidrar med 1000 kronor eller mer är flaskan din. Den perfekta julklappen – eller hur!

Vårt Bg-nummer är 5295-7461 

Vårt Swishnummer är 123 117 8250 

Mejla gärna ditt namn och adress till  med så skickar vi flaskan till dig.

Är det något du undrar över eller något du vill diskutera så tveka inte att höra av dig.

Bästa hälsningar, Robert

Nature-based solutions

Dagens inlägg handlar om ett begrepp som kommer bli allt vanligare – Nature-based Solutions.

Naturbaserade lösningar (NbS) definieras av EU-kommissionen IUCN https://www.iucn.org/ som åtgärder för att skydda, hållbart hantera och återställa naturliga eller modifierade ekosystem, som hanterar samhälleliga utmaningar (t.ex. klimatförändringar, livsmedels- och vattensäkerhet eller naturkatastrofer) effektivt och adaptivt, samtidigt som det ger människor fördelar med välbefinnande och biologisk mångfald.

Och det är just vad Initiativ Utö arbetar för. Att genom praktiskt hållbarhetsarbete arbeta efter en modell för hur man långsiktigt kan återställa balansen i Östersjön. Vårt arbete kan delas in i tre kapitel;

  1. Stoppa överflödet av näringsämnen som rinner ut i havet från land. Ta även hand om överflödet av fria näringsämnen som finns i havet genom “Flytande Våtmarker”. Läs mer om projektet “Floating Wetlands” som vi driver tillsammans med KTH och Alchemia Nova här https://networknature.eu/pilot-project-floating-wetland-system-utö
  2. Erbjud en skyddad zon för rovfisken (främst gädda och abborre) så att balansen mellan rovfisk, vitfisk och djurplankton återställs.
  3. Använd och återför biologiskt material (vass, sly, näringsrikt bottenmaterial/sediment) till odlingar på land för livsmedelsproduktion och för biologisk mångfald. Undersök hur fosfor kan utvinnas ur bottensediment. Läs mer om projektet som vi driver tillsammans med KTH här https://www.kth.se/water/about/events/engineering-strategy-for-a-sustainable-baltic-sea-1.1185218

Nature-based Solutions (NbS) är också temat för årets Baltic Sea Water Talks, konferensen som vi håller tillsammans med KTH den 11 november. Är du intresserad av ta del av BSWT digitalt att eller kanske delta på plats? Hör gärna av dig till

Antalet deltagarplatser är begränsade men vi skickar gärna en länk till live-sändningen.

Stort tack på förhand. Vi hörs snart igen!

Robert