En femåring på egna ben

Fem år har passerat sedan vi fick registreringsbeviset på att Insamlingsstiftelsen Initiativ Utö fanns på riktigt. Vi var några Utöbor som ville dra vårt strå till stacken att hjälpa Östersjön att återfå balansen och skapa nytt liv till de marina miljöerna runt våra öar.

Var är vi nu?

Fem år senare så har vi kommit en bra bit. Vi har nu anlagt och driver tre våtmarker på Utö. Under detta år kommer vi att återställa den viktiga vattenvägen mellan Källviken och Byviken. En återställning av Källviksleden kommer att ge goda resultat beträffande vattengenomströmning, fiskvandring, yngelproduktion.

Vi har sedan tre år även ett nära samarbete med KTH som använder våtmarkerna på Utö som forskningsplats för att utveckla vattenreningsmetoder, för utvinning av fosfor ur bottensediment och ur havsvatten. Energy Machine testar ett nytt koncept för vertikal vindkraft i Södra Fladen.

Vart är vi på väg?

Under våren kommer naturklasserna från Fredrika Bremergymnasiet ut till ön igen för att slutföra projektet som startades upp i September-22.

Baltic Sea Water Talks (BSWT) är nu ett etablerat koncept när det handlar om att dela insikter och kunskap om forskning och nya affärsmodeller för en friskare Östersjö. BSWT kommer att anordnas på Utö, i vårt testbädd samt på fastlandet för en större publik.

Vi kommer också att expandera våra insatser till fler platser i Stockholms skärgård och längs Östersjökusten med Initiativ Utö-modell som bas.

I projekten som vi samarbetar med KTH i samlas data vid analyser av vatten som rinner in och ut från våtmarkerna. Våtmarkernas förmåga att binda olika ämnen till olika plantor är känd och uppenbar men vi avser att tillsammans utveckla metoder och anpassade plantor till att fånga det vatteninnehåll som flödar till respektive våtmark. För att kontinuerligt mäta innehåll och reningseffekt kommer digitala sensorer att installeras.

Som vi tidigare berättat kommer en flytande våtmark att placeras i Södra Fladen, strax utanför våtmarken. Vi tackar Stiftelsen Peters Udde för ert finansiella bidrag. Installationen sker i mars/april och på flotten placeras plantor och biokol. Havsvatten pumpas upp till växterna och pumpningen drivs av solceller. Havsvattnet flödar genom plantorna där mikroorganismer tar upp t ex fosfor och därefter rinner det renade vattnet tillbaka till Östersjön.

Tillsammans med KTH och andra aktörer är vi på god väg att lansera Utö som en marin testbädd för utveckling och tester av processer, produkter och tjänster som skall fungera i marina och havsnära miljöer.

Initiativ Utö är även med som deltagare i “NetworkNature” ett initiativ för Nature-based Solutions med syfte skapa möjligheter för ett utvecklat lokalt, regionalt och internationellt samarbete för att maximera effekten och spridningen av naturbaserade lösningar. Projektet finansieras av EU-kommissionen under programmet Horizon 2020. Initiativ Utös våtmark vid Södra Fladen är ett av projekten som lyfts fram.

Vårt motto är HÅLLBARHET I PRAKTIKEN

Vi vill hjälpa till att återställa balansen i Östersjön. Det gör vi genom att

Anlägga fler våtmarker och öppna vattenvägar
Utveckla Utö som testbädd för marin forskning och utveckling
Arbeta för att vår IU-modell får spridning så att mångfalt fler Östersjöinitiativ sjösätts


Så här kan du stötta oss och Östersjön

Varje krona är viktig för oss. Blev det 30 kronor på lotten eller vill du ge en födelsedagspresent som gör skillnad? Kanske vill ditt företag vara med och bidra. Kontakta oss gärna.

Vårt Bg-nummer är 5295-7461

Vårt Swishnummer är 123 117 8250

Mejla gärna ditt namn och adress till med så skickar vi flaskan till dig.

Är det något som du undrar över eller något som du vill diskutera, tveka inte att höra av dig.

Bästa hälsningar, Robert Cederlund