Gäddvandring och paddor, en flytande våtmark och en drönare

Hej på er! Här kommer lite nyheter från Initiativ Utö och ön längst ut i havsbandet. 

Gäddvandringen

Den 12 maj avslutade vi räkning av uppvandrande gädda till våtmark Södra Fladen. Glädjande var att det vandrade upp 134 gäddor. Förra året var det 61. Vi sammanställer nu längd och kön för att återkomma med vilka generationer som dominerar och potentialen för hur många yngel som kan växa upp

Det är inte bara gäddor och abborrar som söker sig till våtmarken. Vi har även räknat in 120 paddor som vandrat upp i våtmark Södra Fladen och skapade 1000-tals paddyngel ser nu dagens ljus.

Full fart på tillväxten med andra ord. 

Den flytande våtmarken

Som vi berättat om tidigare har vi ett nytt spännande projekt på gång tillsammans med KTH. Den flytande våtmarken. Syftet är att fånga upp den fosfor som flyter fritt i Östersjön och på så sätt minska internbelastningen, det vill säg att Östersjön gödslar sig själv. Den flytande våtmarken i Södra Fladen är en testplattform, finansierad av oss (IIU), Stiftelsen Peters Udde och Nordiska Ministerrådet. Om testet går enligt plan har vi lyckats ta fram en skalbar modell och produkt som verkligen kan göra skillnad för Östersjöns välmående.

Flotten med all installation ligger nu på plats i södra Fladen.

Ny teknik för underhåll av våtmarker med näringsåtervinning

Som ni vet så spelar våtmarker en enormt viktig och mångsidig roll i arbetet med miljövård. En viktig funktion är att de utgör fällor för näringsämnen som annars hade runnit ut i vattendrag och bidragit till övergödning. För att behålla och förbättra denna funktion, och för att undvika att våtmarkerna växer igen, krävs underhåll i form av vassklippning med bortforsling. Detta är en stor utmaning som kräver mycket arbete. Idag saknas attraktiva metoder för detta. 

Tillsammans med Nordluft AB har Initiativ Utö sökt och erhållit bidrag från Energimyndigheten för att genomföra en förstudie baserad på drönarteknik för att klippa och forsla bort vass och annat material från våtmarkerna med betydande återvinning av de biologiska näringsämnen som våtmarkerna fångar upp. Detta projekt är mycket spännande och skulle kunna innebära ett stort steg framåt för oss avseende skötsel av våtmarker.